شیدسچپج
۲۹۳۰۱۲۳۴۵
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲۳
۴۵۶۷۸۹۱۰
Industry and Mine hekmat tose'taavon
 • سمينار « گروه اقدام كسب و كار در حمايت از جامعه اطلاعاتي ICC »

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۵:۰۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان نصرالله جهانگرد،خسرو سلجوقی، بهزاد عمرانی، جعفر محمدی، سياوش خرسندي، بهزاد اکبری،غلام نبی فیضی چکاب
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار « قراردادهاي بازرگاني بين المللي »

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقای دکتر عرفان لاجوردی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار «آيين نامه هاي اجرايي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
 • ساعت: ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان دکتر علی اکبر عرب مازار، دکتر عباس هشی، اسماعیل اسماعیلی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار «مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي(UCP600)»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
    -  
  ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: خانم فریده تذهیبی - آقای فریدون شیرازی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار « مقررات متحدالشكل ضمانتنامه هاي عندالمطالبه (URDG758)»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: خانم فریده تذهیبی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام