شیدسچپج
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۱۲۳۴۵۶
Industry and Mine hekmat tose'taavon
 • سمينار «نقش كارشناسان حقوقي شركت ها و سازمان ها در مديريت مؤثر داوري»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۳:۰۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقای دکتر به آذین حسیبی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار «دادرسي مالياتي»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان دکتر علی اکبر عرب مازار، دکتر عباس هشی، دکتر میرمحسن طاهری تاری
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار « گروه اقدام كسب و كار در حمايت از جامعه اطلاعاتي ICC »

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۵:۰۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان نصرالله جهانگرد،خسرو سلجوقی، بهزاد عمرانی، جعفر محمدی، سياوش خرسندي، بهزاد اکبری،غلام نبی فیضی چکاب
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار « قراردادهاي بازرگاني بين المللي »

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
 • ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقای دکتر عرفان لاجوردی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام
 • سمينار «آيين نامه هاي اجرايي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم»

 • تاریخ: 
  ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
 • ساعت: ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۳۰
 • محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
 • سخنرانان: آقایان دکتر علی اکبر عرب مازار، دکتر عباس هشی، اسماعیل اسماعیلی
فراخوان سمينار
بروشور سمينار
فرم ثبت نام